Category Archives: Rozwój roli

Zwierzęta oraz narzędzia – pomoc w uprawianiu pól

W miarę nabierania wprawy i umiejętności w uprawianiu na dawnych terenach leśnych, zaczęto zastępować je tak zwanym systemem przemienno-odłogowym. Zasada tego systemu

Kolektywizacja rolnictwa – reforma zmian

Nie trzeba chyba wspominać, jak wielkie zniszczenia spowodowała II wojna światowa, które oczywiście trzeba było odbudować, a nie było już to takie łatwe jak przed laty.

Ekstensywny sposób upraw i hodowli

Rozwój rolnictwa w ostatnich latach to niewątpliwie duży krok do lepszego poziomu tej dziedziny gospodarki. Wydawać by się mogło, że bez wyspecjalizowanego sprzętu oraz szeroko rozwiniętych

Lata kryzysu i zmniejszających się dochodów

Otwarte drzwi dla chłopów, to przede wszystkim wiele możliwości rozwoju ich indywidualnych gospodarstw. Skup produktów rolniczych z jednoczesnym zniesieniem obowiązkowych dostaw, a także

Współczesne rolnictwo

Na przestrzeni lat rolnictwo przyjmowało różne techniki, kierunki oraz metody. Choć nie wszystkie były dobre i przemyślane głównie pod względem reform i rządów państwa, to

Rolnictwo- prężna gałąź gospodarki

W ujęciu historycznym, jak i przestrzennym, na który składa się cały wiejski krajobraz, rolnictwo stanowi bardzo ważny dział i prężną gałąź gospodarki. Uprawa roli