Category Archives: Rolnictwo

Rozwój technologiczny na miarę naszych czasów

Niewątpliwie największy zauważalny rozwój rolniczy dotyczy również ogólnego postępu technologicznego. Powstawanie nowych urządzeń, komputeryzacji, a

Okres zaborów – umacnianie folwarków kosztem chłopów

Późniejsze lata nie wniosły niczego dobrego do rozwoju rolnictwa, okres zaborów to czas wyraźnego zarysowania różnic wynikających z dotychczasowego poziomu tej

Ekologia – rolnicze zmiany

Ekologia to wiodący temat dzisiejszych czasów, wszystko małymi krokami zaczyna odbywać się właśnie chroniąc środowisko. Zainteresowanie zdrowym życiem to również

Nowoczesność i tradycja

Jeszcze kilka lat temu można było powiedzieć, że rozwój rolnictwa osiągnął już najwyższe możliwości, unormowanie władzy, pokojowe czasy, zniesione gospodarstwa państwowe i więcej

PGR-owa rewolucja – tylu samo zwolenników co przeciwników

Większość spółdzielni produkcyjnych została rozwiązana, co sprzyjało rozwojowi uspołecznienia rolnictwa, gdzie najistotniejszą rolę odegrały PGR. Państwowe Gospodarstwa

Rolnictwo integrowane – rozwój,

Historia pokazała, że wpływ wielu czynników znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych realiach rolnictwa, dlatego też ciągle modyfikowane i ulepszane podejście do całego tematu, pozwala