PGR-owa rewolucja – tylu samo zwolenników co przeciwników

Większość spółdzielni produkcyjnych została rozwiązana, co sprzyjało rozwojowi uspołecznienia rolnictwa, gdzie najistotniejszą rolę odegrały PGR. Państwowe Gospodarstwa Rolne przejęły największe poniemieckie majątki, a ich rozwój to stopniowo wprowadzane zmiany głównie na zachodzie i północy Polski.

Niestety gospodarstwa rolne również zostały włączone do PGR, w ten sposób większość terenów rolnych należało do państwa. Oczywiście, jak wszystko, również PGR-y miały swoje dobre i złe strony.

Nie mniej jednak choć tradycyjne zwyczaje wsi zostały totalnie zrujnowane, to indywidualni rolnicy mieli szanse na dostrzeżenie różnic w paszach, nawozach oraz specjalistycznych maszynach. Choć doszło do likwidacji, która spotkała się z ogromnym uznaniem wolnego rynku.

To z drugiej strony prace straciło tysiące ludzi, którzy poza pracą w PGR-ach nie potrafili niczego dokonać. Dlatego, gdy dziś przywołujemy tamte czasy budzi to, aż tak różne emocje.

terapie.medykamenty.com.pl www.lanksch.de logispolska.pl