Ekstensywny sposób upraw i hodowli

Rozwój rolnictwa w ostatnich latach to niewątpliwie duży krok do lepszego poziomu tej dziedziny gospodarki.

Wydawać by się mogło, że bez wyspecjalizowanego sprzętu oraz szeroko rozwiniętych środków nawożenia gleby i oprysków upraw nie ma możliwości uzyskania wysokich plonów.

Okazuje się jednak, że w krajach słabo rozwiniętych stosuje się tak zwane rolnictwo ekstensywne, które dobrze funkcjonuje na tego typu obszarach.

Najważniejszą cechą tego sposobu upraw jest zakaz stosowania środków chemicznych do wspomagania ich wzrostu.

Choć wydaje się to nieopłacalne, ze względu na z założenia mniejsze plony, to jednak, gdy uprawy będą obejmowały większe obszary można liczyć na powodzenie.

W Polsce również znajdziemy gospodarstwa, które opierają się na ekstensywnych uprawach, jednak należy podkreślić, że rezygnacja z nawozów nie jest równoznaczna z przejściem na popularne dzisiaj ekologiczne produkty.

Wynika raczej ze złej sytuacji finansowej danego rolnika, dlatego nie można doszukiwać się wielu plusów ekstensywnej działalności rolniczej.

chwytaki www.wolontariat2011.pl